# خوابگاه_دانشجویی

پروژه برنامه نویسی سیستم خوابگاه دانشجویی با #C

سیستم مدیریت خوابگاه دانشجویی با SQL Server شامل دو بخش مدیریت و بخش سرپرستان می باشد بخش مدیریت کلیه کار های ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 40 بازدید