!!!

میترسم از این که روزی...

 

یک جایی...

 

من و تو...

 

خیلی دور از هم

 

شب و روز در آغوش یک غریبه

................................

 

دنیای این روزای من

 


 

هم قد تن پوشم شده

 


 

اینقد دورم از تــو که

 


 

دنیا فراموشم شده

 


 

همسنگ این روزای من

 


 

حتی شبم تاریک نیست

 


 

اینجا به جز دوری تو

 


 

چیزی به من نزدیک نیست

.....................................................

 

 این دل دیوانه آخر جای کیست؟

 


 

آن که مجنونش منم لیلای کیست؟

/ 0 نظر / 36 بازدید